Zet jouw studenten op de kaart met gratis Onderwijscommunity.

Dé plek waar studenten, docenten, mentoren, slb’ers en bedrijven samenkomen en zichzelf profileren voor de beste match en waar kansengelijkheid voorop staat.

Wat is de ImpactYou Community?

ImpactYou heeft – als onderdeel van haar ExpeditieMe en Route LOB Loopbaan toepassingen – een voor elke Onderwijsinstelling en Studierichting individuele Onderwijscommunity opgezet (het ImpactYou Community concept) waarin elke student zijn of haar loopbaanontwikkeling in kaart kan brengen. Hiermee speelt ImpactYou nog nadrukkelijker in op de hedendaagse leefwereld van studenten en wordt een concrete digitale brug geslagen richting het bedrijfsleven. Een uiterst praktische invulling van een loopbaanprogramma dat studenten helpt bij de route van studie naar stage naar werk.

Wat is ImpactYou Community

Waarom een gratis Onderwijscommunity?

Nu Corona een andere ‘realiteit’ met zich heeft meegebracht en er (helaas) nog meer druk is komen te staan op onlineonderwijs is er behoefte aan laagdrempelige en verbindende manier van contact tussen het onderwijs, de student en het bedrijfsleven. Ondanks dat er niets gaat boven echte ontmoetingen, is er wel degelijk sprake van een opkomst van actieve, betrokken en waardevolle online Onderwijscommunities. Ze vormen professioneleleergemeenschappen waarin netwerken, co-creëren en elkaar inspireren centraal staat.

Het bedrijfsleven wordt al vroeg geïntroduceerd binnen het onderwijs, bijvoorbeeld in de vorm van bliksem- en snuffelstages, en daarmee ook het ‘matchen’. Studenten worden geacht vanaf jonge leeftijd ‘het werkveld’ te onderzoeken. Ze bouwen portfolio’s, voeren intakegesprekken, moeten in staat zijn te ‘pitchen’ en zichzelf kunnen profileren. Grotendeels vinden dit soort activiteiten ‘offline’ plaats. Echter, in toenemende mate wordt er ook al handig gebruik gemaakt van de mogelijkheden die social media hierin biedt.

Wanneer je een stap verder gaat door je eigen studenten, docenten en bedrijvennetwerk te verbinden via een professionele Onderwijscommunity speel je in op de behoefte aan het contact dat er op dit moment ontbreekt. Dit is essentieel voor het initiëren en (verder) ontwikkelen van een duurzame relatie waar continue aandacht voor nodig is.

De winst voor studenten

Iedereen gelijke kansen op een stageplek en toekomstige baan. We creëren concreet een ‘Level Playing Field’. Studenten presenteren zich via hun eigen Online Profielwebsite en Onderwijscommunity aan het bedrijfsleven. Iedere student krijgt dezelfde kansen geboden en wordt actief begeleid in het profileren/zichtbaar maken van zichzelf en zijn/haar loopbaanontwikkeling. Vanuit het onderwijsprogramma waarin (o.a. de tools van) ExpeditieMe en Route LOB zijn verweven en gaat de docent/mentor/slb’er coachend te werk, waardoor de student meer regie ervaart en zelf leert om in actie te komen. Of het nu gaat om een potentiele stageplaats of werkplek, het is nog nooit zo eenvoudig en uitnodigend geweest om contact te leggen met potentiële stageplekken/werkgevers.

De winst voor docenten

Geen ‘cherry picking’ maar kansengelijkheid voor door ‘online’ professioneel contact met het bedrijfsleven, sneller en gemakkelijker toegang tot innovaties uit de branche én verbreding van het aanbod van stage- en leerwerkplekken voor alle studenten (op alle niveaus). Deze aanpak bevordert het zelfsturend vermogen van studenten en verhoogd de sociale interactie. Daarnaast biedt onze Onderwijscommunity praktische handvatten om ook buiten de lessen samen met studenten verder te werken en contact te onderhouden met betrekking tot alle aspecten die de actualiteit en ontwikkelingen vanuit de opleidingsrichting en het beroepenveld interessant en waardevol maken.

De winst voor bedrijven

Bedrijven krijgen exclusieve toegang tot jullie eigen Onderwijscommunity. Aangesloten bedrijven zitten op de eerste rang bij het spotten van jong talent uit de branche en ontdekken als eerste hoe zij studenten voor het werkveld en hun eigen stage- en werkplekken kunnen enthousiasmeren en informeren. Daarnaast komen zij op een eigentijdse (bij de student en onderwijs passend) wijze snel in contact met studenten en de onderwijsinstelling en wordt er samengewerkt vanuit een gezamenlijke passie voor het (toekomstige) beroepenveld. Daarbij biedt onze Onderwijscommunity bedrijven alle mogelijkheden om promotie te maken voor evenementen of een groepsgesprek te starten vanuit specifieke actualiteiten of interesses. Chatten met studenten en andere onderwijsprofessionals van de instelling behoort ook tot de mogelijkheden.

Sectoren

ImpactYou Community ondersteunt alle sectoren en opleidingsrichtingen waar het belang van verbondenheid tussen het onderwijs en het bedrijfsleven en een doorlopende leerlijn voorop staat met haar loopbaangerichte aanpak. Voorbeelden van sectoren zijn:

Economie & Handel Zorg & Welzijn ICT Bouw & Infra Retail & Logistiek Sport & Bewegen Techniek Toerisme & Recreatie Uiterlijke Verzorging

Onze programma onderdelen

Zoals aangeven maakt de ImpactYou Community omgeving onderdeel uit van het ImpactYou ExpeditieMe en Route LOB loopbaan programma. Daarmee wordt maximale waarde gegeven aan een Loopbaanontwikkeling- en Begeleidingsprogramma (LOB) dat leerlingen/studenten vanuit de opleidingsinhoud en hun leefwereld concreet verder helpt bij (het vinden en behouden van) stage en werk.

Prachtige digitale werk, presenteer, profileer en netwerk omgevingen bijeen. Niet als doel, maar als onderdeel van een bewezen LOB studieprogramma dat uitdaagt, inspireert en enthousiasmeert.

Onderwijsinstelling
ExpeditieMe en Route LOB-loopbaanprogramma:
Werkboeken
Online Profielwebsite
Docenten-Loopbaanmagazijn
Eigen Onderwijscommunity
Matching:
Stage/BPV
Eerste baan
Alumni

Business Model Onderwijscommunity

Ons business model mag met recht bijzonder genoemd worden, omdat wij hebben ingestoken op een ‘zero cost’ voor de onderwijs instellingen die gebruik willen gaan maken van een eigen & gratis (branded) Onderwijscommunity. Door de directe Community verbinding tussen het onderwijs en het bedrijfsleven profiteert het bedrijfsleven van bijv. stage matching en leert de leerlingen/ studenten vanuit de Onderwijscommunity tevens eerder en ook beter kennen.

Hoe maken we dit waar?

Voor alle onderwijsinstelling die gebruik maken (of willen gaan maken) van de Online Profielwebsite omgeving stelt ImpactYou vanaf minimaal 100 studenten gratis een eigen Onderwijscommunity per sector/domein ter beschikking. Deze Community omgeving is de Online ontmoetingsplek voor studenten en docenten en kan op elk moment worden uitgebreid met contacten vanuit het bedrijfsleven.

Met ExpeditieMe en Route LOB van studie naar stage naar werk voor een leven lang ontwikkelen.

Route LOB-werkboek (vo-mbo)

Route LOB 1

Professionele Online Profielwebsite

Route LOB 2

Matching

Route LOB 3

Eigen Onderwijscommunity

Route LOB 4

Onderwijscommunity
stage / bpv / eerste baan / alumni

 • Dashboard

  Jouw persoonlijke pagina met overzicht van alle functies. Snelle koppelingen naar de belangrijkste onderdelen.

 • ic_lens

  Zoeken

  Zoeken in berichten, profielen, leden, documenten, video's en alle andere content.

 • ic_edit

  Posten

  Plaats eenvoudig berichten binnen je vriendengroep of andere groepen waar je lid van bent.

 • ic_groups

  Groepen

  Zelf (besloten) groepen aanmaken, alle ruimte voor jouw interesses!

 • ic_picture

  Video & Foto

  Deel en bekijk video’s en foto’s van ervaringen uit de praktijk en andere inspiratiebronnen.

Desktop
Mobiel

Selecteer hiernaast een functionaliteit om een preview te bekijken.

 • ic_user

  Profiel

  Geef vorm aan je eigen profiel door o.a. de koppeling met jouw eigen professionele Online Profielwebsite van ImpactYou.

 • ic_chat

  Chat

  Leg snel persoonlijk contact met wie je wilt via onze laagdrempelige chat-functie.

 • ic_forum

  Forum

  Creëer- en neem deel aan discussiegroepen over onderwerpen die jij interessant vindt.

 • Evenement

  Plan zelf een evenement of meld je aan voor evenementen van anderen.

 • Blog

  Deel jouw ervaringen met een blog of volg de meest besproken blogs van anderen.

Alle ImpactYou toepassingen samengevat

ExpeditieMe en Route LOB boeken vo-mbo

ExpeditieMe & Route LOB vo-mbo

Met de ExpeditieMe en Route LOB-boeken werkt de leerling / student zelfstandig aan de verdere ontwikkeling van zijn eigen loopbaan. Deze gestructureerde aanpak (met als basis de vijf loopbaancompetenties) maakt LOB leuk, nuttig en uitdagend. Bestaat uit vernieuwende LOB-lessen waarbij ook ‘stevig’ wordt ingezet op 21e-eeuwse vaardigheden en het nóg beter in kaart brengen van kernwaarden, kwaliteiten, houding en gedrag. Het werkboek biedt alle flexibiliteit om naar eigen inzicht het maximale effect van LOB te bereiken.

Online Profielwebsite

Online Profielwebsite

Persoonlijke digitale loopbaanomgeving die past bij deze tijd en leefwereld van studenten. Plek waarop de student zichzelf een podium geeft door ‘skills’ en ervaringen te registreren. Inclusief Interactief Portfolio waar student en docent samen in werken mét overzichtelijk dashboard voor monitoren van voortgang. Daarbij toegang tot eigen Videostudio met autocue; effectief hulpmiddel bij oefenen en opnemen van videopresentaties. 100% actueel gezien toenemende vraag naar video solliciteren.

BPV Community

BPV Onderwijscommunity

Eigen (branded) Onderwijscommunity die onderwijs en bedrijfsleven vanuit een loopbaangerichte aanpak verbindt. Studenten en bedrijven werken laagdrempelig en effectief aan het opbouwen van een professionele netwerkrelatie en delen een gezamenlijke passie vanuit hun sectorkeuze. Maakt optimaal gebruik van alle huidige multimediale mogelijkheden; delen en bekijken van foto’s & video’s, chatten, organiseren van evenementen, discussiegroepen, blogs etc. Met Route LOB als grondslag om actieve deelname en kwaliteitsprofielen te bevorderen.

Matching stage/BPV/eerste baan

Matching

Matching is nog nooit zo laagdrempelig en uitnodigend geweest. Hybride leren wordt bevorderd en zichtbaar in de meest praktische vorm. Geen dubbel werk met invoeren vanwege effectieve koppelingen tussen de verschillende digitale tools en ook volwaardige integratie met SBB & Stagemarkt.nl. Grotere kans op het tot stand komen van de beste match en een duurzame relatie door het verrijken van je eigen profiel. Geen ‘cherry picking’ maar kansengelijkheid.

Docenten-Loopbaanmagazijn

Docenten-Loopbaanmagazijn

Zeer gebruikersvriendelijke grafische Online omgeving waar alle docentenhandleidingen zijn te vinden; zowel voor de lessen uit de Route LOB-boeken, als voor allerlei materiaal ter verdieping en verbreding van de lesstof. Door middel van duidelijke gekleurde competentie-iconen, een tag-systeem en eenvoudige zoekfunctie zijn verschillende onderwerpen en thema’s gemakkelijk en snel te vinden. Boordevol video’s met actuele thema’s ter inspiratie en les ondersteuning. Een op een koppeling met de digitale omgeving; maakt het werken bijzonder eenvoudig.

Training & Consultancy

ImpactYou-Academy

De ImpactYou-Academy biedt trainingen op maat voor docenten. De trainingen kenmerken zich door de praktische aanpak die gericht is op de les van morgen. De nieuwe ontwikkelingen van het lesgeven en leren op afstand volgen wij op de voet. Wij staan dan ook garant voor kwalitatieve, activerende trainingen. Al onze trainingen kunnen online worden verzorgd! Zowel met open inschrijving om individueel te volgen of als team.

Partners

Geen student, les of dag is hetzelfde en dat vraagt veel flexibiliteit. Het vergroten en verstreken van de vaardigheden van docenten en trainers is waar de ImpactYou- Academy om draait. Hen sterker maken in dagelijkse lespraktijk om impact te kunnen maken op de les van morgen.

Website: https://impactyou-academy.nl/

Voor de onderwijssector Techniek, in het bijzonder alles op het gebied van mobiliteit, werkt ImpactYou nauw samen met NexTechnician. Techniek verandert snel en vandaar dat NexTechnician intensief samenwerkt met ROC’s en andere onderwijsinstellingen om tot een betere instroom van medewerkers te komen. NexTechnician brengt studenten en bedrijven samen en maakt daarbij gebruik van alle elementen die ImpactYou Community te bieden heeft. Uiteraard volledig onder eigen regie en eigen branding.

Website: https://nextechnician.nl

Connect Holland is een van Nederlands toonaangevende ‘Digital Agencies’ en mag sinds haar oprichting in 1999 een prachtige portefeuille aan klanten bedienen, waaronder Randstad, Facilicom, ABN Amro, ING en de Rijksoverheid. Voor de onderwijsmarkt (vo-mbo-hbo) werken Connect Holland en ImpactYou exclusief samen.

Website: https://www.connectholland.nl/

Het ROC van Amsterdam (ROCvA) werkt al vanaf 2015 nauw samen met ImpactYou bij het tot stand brengen van loopbaanprogramma’s in het kader van LOB (Loopbaanontwikkeling- en Begeleiding), het implementeren en professionaliseren van LOB binnen de verschillende colleges.

Met name de MBO College Westpoort en MBO College Noord lopen daarbij voorop en hebben sterk ingezet op het creëren van een optimale verbinding tussen studie, stage en werk en het bevorderen van loopbaangericht leren en ontwikkelen. De samenwerking met NexTechnician is daarvan een goed voorbeeld.

Website: https://www.rocva.nl/

Contact